United States Senator

Gordon Leitch
Gordon H. Smith